Psychoterapie je léčebný proces. Léčebným prostředkem je pro nás rozhovor vytvořený v bezpečí terapeutického vztahu mezi terapeutem a Vámi. V naší spolupráci mám za úkol tento rozhovor vést, rozšiřovat ho nebo i nasměrovat a být pro Vás podnětný. A to na základě osvědčené metody, která vychází ze systemické filosofie.

Je mnoho psychoterapeutických přístupů. Ve spolupráci se mnou můžeme směřovat za Vaším cílem, tzv. na řešení orientovaný přístup, a také prozkoumávat a rozvíjet Váš životní příběh, tzv. narativní přístup. To všechno je systemická psychoterapie.

Jak pracuji?

Vše, o čem spolu budeme mluvit, zůstane bezpečně mezi námi.

Moje práce je vedena pod individuální supervizí. Supervizi považuji za součást své profesionality, svého růstu a odpovědnosti vůči Vám. I zde platí zachování Vaší úplné anonymity.

Spolupracuji i s jinými odborníky, a pokud Vaše zakázka bude vyžadovat i jejich spolupráci, rád Vám poskytnu návazný kontakt.

Nabízím také terapii s reflektujícím týmem, který je složený z mých kolegů psychoterapeutů. Tato metoda Vám může nabídnout další nové pohledy na Vaše téma.

Nejsem zdravotnické zařízení, nejsem vázán smlouvou se zdravotními pojišťovnami, za mé služby platíte přímo Vy. Díky tomu však zůstáváte v anonymitě.

Jak vypadá naše první setkání?

Pokud si po telefonu domluvíme termín první konzultace, potkáme se na adrese Verdunská 26, Praha 6. Na naší první konzultaci se seznámíme a společně budeme zjišťovat, jak Vám můžu být užitečný a jestli terapii potřebujete, abyste neplatili zbytečně.

Terapeutická konzultace zpravidla nebývá jednorázovou záležitostí, a pokud po tomto setkání zjistíte, že je Vám naše setkání užitečné, dohodneme se i na další termíny. Máte také možnost nechat si čas na rozmyšlenou a o další konzultaci se domluvit později po telefonu či e-mailu.

Každá konzultace trvá 60 minut. Je možné ji zkrátit, pokud si to budete přát. Může se také stát, že se zdržíme o malou chvíli déle, za tyto minuty Vám ale neúčtuji žádné další peníze.

Reflektující tým a vnější svědkové u terapie

Při individuální terapii i párové terapii je velikým přínosem setkání se skupinou terapeutů (1-5 osob), kteří během sezení pečlivě naslouchají a poté přináší množství velmi zajímavého materiálu. Zdrojem je jejich terapeutická mysl, která reflektuje námi tvořený materiál. Od týmu terapeutů přichází řada podnětů a postřehů, které dynamizují proces a jsou často zásadním stavebním kamenem při léčbě. Pokud byste setkání s takovýmto týmem chtěli vyzkoušet, zeptejte se, požádejte bez váhání. V současné době je tato forma BEZ JAKÉHOOLIV PŘÍPLATKU! Setkání s týmem lze zařídit v závislosti na vzájemných časových možnostech.

Záznam ze sezení

Během naší spolupráce si dělám stručné písemné poznámky. Ty mi pomáhají orientovat se ve Vašem příběhu. V naší terapeutické místnosti se můžete setkat se stativem na kameru. Často totiž pořizuji záznam sezení, avšak VŽDY S VAŠÍM SOUHLASEM. Získaný materiál je pro mě pouze studijním materiálem, pomocí kterého chci zvyšovat kvalitu své práce s Vámi. Kamera se stala běžnou pomůckou naší spolupráce. Videozáznam předkládám také ve výcvikové skupině či na supervizi, tedy vždy profesionálům, kteří jsou zavázání mlčenlivostí, a to za stejným účelem. Pořízené záznamy nejsou nikde jinde zveřejňovány. Chci, aby naše spolupráce byla co nejefektivnější a pro Vás tím pádem finančně dosažitelná.Můžete mi, prosím, říci, kudy se mám odsud vydat?“ „To závisí do značné míry na tom, kam se chceš dostat“, řekla kočka. „Je mi celkem jedno kam…“, řekla Alenka. “Pak je tedy jedno, kudy půjdeš“, řekla kočka.

(Alenka v říši divů) Lewis Carroll