Studoval jsem obor Sociální pedagogika a Sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu studia jsem začal pracovat v o. s. R-Mosty (dnes R-Mosty z.s., www.r-mosty.cz) jako kontaktní pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Práce s dětmi a mladými lidmi mě bavila již dříve a baví dodnes. Pro mě i moji profesi je velmi důležité zůstávat v kontaktu s mladou generací, inspiruje mě a potvrzuje, že celé bohatství vnitřního i společenského světa člověka je v neustálém vývoji a proměňuje se. Tato práce navíc tak říkajíc omlazuje. Od roku 2008 jsem vedoucí této sociální služby. Kromě manažerských úkolů se nadále věnuji rozhovorům s dospívajícími. A to tak přirozeným, jak jen to jde. Pracujeme na společném Kontaktu s velkým „K“. Přirozeně a užitečně. Mám vedle sebe vynikající tým lidí a společně podporujeme novou generaci na cestě ke spokojenosti, samostatnosti a prospěšnosti.

Jako fanoušek pomáhajících profesí jsem si vybíral různé další cesty ve vzdělávání. Prošel jsem kurzy, výcviky a školy, které vyvrcholily výcvikem v psychoterapii. Důležitou inspirací pro výběr systemického přístupu v psychoterapii byla moje kolegyně.

Systemická terapie jako by byla přímo ušitá mně na míru. Oba k lidem přistupujeme celostně, posloucháme jejich životní příběh a jsme připraveni pomoct k tomu, co chtějí. Důležité je pro nás rozumět, slyšet. Nejsme soud ani policie, nejsme samolibí řečníci nebo škatulkáři, neslídíme jen po emocích nebo jen po fantaziích. Věříme, že člověk za námi přichází celý, jen s nepěkně zohýbanými listy a odchází opět celý, avšak narovnaný, napravený a povzbuzený tak, jak chce. Je pro nás důležité dělat věci hezké, vzhledné a příjemné, navíc však i použitelné, užitečné a životaschopné.

Další vzdělání

  • Základní krizová intervence (2008)
  • Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce (2011)
  • Motivační rozhovory (2012)„Terapeutická interakce je dvousměrným jevem. Scházíme se s lidmi po určitou dobu nad řadou otázek, čímž se změní život nás všech.“

Michael White